KONTAKT


DSV Deutscher Studentenverein / Spolok nemecky hovoriacich študentov

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 
Univerzita Mateja Bela
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

e-mail: dsverein@gmail.com