DEUTSCHE STUNDE‎ > ‎

Nemecká hodinka 10.11.2015

Chcel/a by si aj Ty zlepšiť svoju jazykovú úroveň nemčiny s pomocou Tvojich spolužiakov? 

Tak príď tento utorok – 10.11.2015 o 08.00 do S3 na „Nemeckú hodinku“ Spolku nemecky hovoriacich študentov (DSV), na ktorú sme si pripravili rozbor a diskusiu o texte „Seehofer behält sich Klage gegen Flüchtlingspolitik vor.“

Srdečne vítaní sú študenti všetkých ročníkov s akoukoľvek úrovňou nemčiny!
Möchtest du deine Deutsche Sprachfähigkeit mit der Hilfe deiner Mitschüler verbessern?

Wenn JA, so bist du herzlich eingeladen dieser Dienstag - 10.11.2015 um 08.00 in „S3“, wo sich die Deutsche Stündchen des Deutschen Studentenvereins stattfindet. Für diese Woche haben wir für dich die Interpretation des Textes und nachfolgende Diskussion über den Artikel: „Seehofer behält sich Klage gegen Flüchtlingspolitik vor.“
Die Studenten aller Jahrgänge und Sprachniveaus sind herzlich eingeladen!

Materiál je k dispozícii tu.

Comments