DEUTSCHE STUNDE


Združenie DSV pravidelne organizuje neformálne stretnutia študentov za účelom zdokonalenia sa v nemeckom jazyku nazývané Nemecká hodinka, ktoré sú zamerané na zlepšenie komunikačnej alebo gramatickej úrovne nemeckého jazyka. Srdečne vítaní sú študenti všetkých ročníkov s akoukoľvek úrovňou nemčiny.
    DSV veranstaltet regelmäβig  informelle Begegnungen von Studenten unter dem Namen „Deutsches Stündchen“, dessen Ziel ist es Grammatik- und Kommunikationsfähigkeiten aller Teilenehmer zu perfektionieren. Die Studenten aller Jahrgängen und Sprachniveaus sind herzlich eingeladen.