KRONIKA‎ > ‎

"Systém referenda vo Švajčiarsku" s p. Martinom Klusom

uverejnené 30. 12. 2015, 8:12 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 30. 12. 2015, 9:13 ]

Dňa 26. novembra 2015 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci podujatia „Dni nemecky hovoriacich krajín 2015/2016“ (Tage der deutschsprachigen Länder 2015/2016) uskutočnila prednáška na tému "Systém referenda vo Švajčiarsku a jeho prípadný prínos pre Slovenskú republiku", ktorej hosťom bol doc. PhDr. Martin Klus, PhD. Pán Klus na začiatku svojej prednášky objasnil príčiny vysokej vyspelosti a modernosti Švajčiarska.

Dôležitým bodom diskusie bolo vysvetlenie a oboznámenie sa s priebehom referenda vo Švajčiarsku.  Ďalšou otázkou, ktorá bola nastolená a zodpovedaná v diskusii, bolo prečo účasť vo voľbách vo Švajčiarsku je o toľko vyššia v porovnaní s účasťou vo voľbách na Slovensku. Na záver diskusie hosť tiež podotkol, že Švajčiarsko by malo pre Slovensko slúžiť ako vzorný príklad. Záverom celého zaujímavého podujatia boli hodnotné otázky a postrehy študentov, ktoré náš ctený hosť ochotne zodpovedal.Die Veranstaltung unseres DSV-Vereins ging mit einer Vorlesung, die mit einer Diskussion verbunden war, weiter. Das Thema dieser Vorlesung war Das System der Volksabstimmung in der Schweiz und den möglichen  Beitrag des Systems für die Slowakei. Als Gast trat mit seinem Beitrag zum Thema Herr doc. Martin Klus, PhD. Am Anfang seiner Rede erklärte er die Ursachen des hohen Lebensniveau und der hohen Stufe der allgemeinen Entwicklung in der Schweiz. Die Schwerpunkte der folgenden Diskussion waren in erster Linie der Vorlauf der schweizerischen Volksabstimmung. Die nächste Frage, die in der Diskussion gestellt wurde, war warum die Teilnahmequote bei den Wahlen in der Schweiz im Vergleich auch mit der Slowakei so hoch ist. Am Ende der Diskussion hat unser Gast bemerkt, dass die Schweiz als Musterbeispiel für die Slowakei dienen könnte. Ganz zum Schluss dieser interessanten Debatte wurden unserem geehrten Gast von den anwesenden Studenten interessante Fragen gestellt, die danach von ihm bereitwilligst beantwortet wurden.Comments