KRONIKA‎ > ‎

Slovensko-nemecká spolupráca z politického, kultúrneho a hospodárskeho pohľadu

uverejnené 12. 4. 2014, 12:40 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 9. 10. 2015, 7:39 ]
Slowakisch-deutsche Zusammenarbeit aus der politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Sicht

Im Rahmen der Veranstaltung „Tage der deutschsprachigen Länder“  fand am Montag, dem 25. November 2013 eine Vorlesung mit dem Kulturattaché der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in der Slowakei Berndt Österlen statt, das Thema der Vorlesung : Slowakisch-deutsche Zusammenarbeit aus der politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Sicht, aktuelle innenpolitische Lage Deutschlands, Lage und Aussichten der EU“. Der DAAD Lektor in Banská Bystrica Herr Doktor Thomas Edeling knüpfte an Herrn Osterlen mit seiner Vorlesung zum Thema „Deutschland als Exportland!“.


V rámci podujatia Dni nemecky hovoriacich štátov sa v pondelok, 25. novembra 2013 konala prednáška s kultúrnym atašém Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave Berndtom Österlenom na tému: „Slovensko-nemecká spolupráca z politického, kultúrneho a hospodárskeho pohľadu, súčasná vnútropolitická situácia v Nemecku, súčasná situácia a východiská Európskej únie“. Na prednášku pána Österlena nadviazal s prednáškou na tému „Nemecko ako exportný štát!“ lektor DAAD v Banskej Bystrici Dr. Thomas Edeling.  

 


Comments