KRONIKA‎ > ‎

Sicherheitspolitik der deutschsprachigen Länder

uverejnené 12. 4. 2014, 13:23 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 9. 10. 2015, 7:32 ]
Bezpečnostná politika nemecky hovoriacich krajín

DSV organisierte am 18. März 2014 einen Vortrag mit dem slowakischen Sicherheitsanalyst Ivo Samson zum Thema „Sicherheitspolitik deutschsprachiger Länder“, der sich auf die Analyse aktueller Situation in Europa aus der Sicherheitssicht sowie auf die Aufgaben Deutschlands in Europa orientierte.

Insbesondere nach der Vereinigung der BRD im Jahr 1990 wurde die Frage gestellt, inwiefern sich Deutschland auf der internationalen Ebene engagieren wird, ob die deutschen Streitkräfte an den internationalen Friedensmissionen teilnehmen werden. Die aktuelle Situation zeigt, dass man in der deutschen Politik eine Innenwende in der Zukunft erwarten kann.

Die Erwartungen im deutschsprachigen Raum sieht der Analyst im Folgenden; Deutschland muss vorbereit sein zu den neuen Veränderungen beizutragen, eine Mitführungsrolle einzunehmen. Fraglich bleiben aber immer noch einerseits die Integrationsentwicklung, andererseits die deutsche Einstellung zur Region Ostmitteleuropas sowie die Möglichkeit einen innenpolitischen, vor allem wirtschaftlich orientierten Konsensus zu erreichen.

Als eine der Schlussfolgerungen betonte I. Samson, dass Deutschland zu klein ist eine Führungsrolle in der Sicherheitspolitik zu übernehmen. Praktisch bedeutet es; Deutschland wird kein Weltleader, trotzdem bleibt es europäischer Leader, nicht aber in der Sicherheits-und Verteidigungspolitik, sondern nur im wirtschaftlichen Bereich. Deutschland aber bemüht sich nicht um diese Führungsrolle.  

Zum Schluss folgte eine Diskussion mit den Studenten, interessierenden für die Perspektiven künftiger deutscher Rolle in Europa, die deutschen Ansprüchen auf die ständige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der UNO sowie für die Bedeutung der Gemeinsamen Außen – und Sicherheitspolitik der Europäischen Union.  

Spolok nemecky hovoriacich študentov zorganizoval 18. marca 2014 prednášku s bezpečnostným analytikom Ivom Samsonom na tému "Bezpečnostná politika nemecky hovoriacich krajín", ktorá bola zameraná na analýzu súčasnej situácie v Európe z bezpečnostného hľadiska a úlohy Nemecka v Európe. 
 
Predovšetkým po znovuzjednotení Nemecka sa otvorila otázka, do akej miery sa bude Nemecko angažovať na medzinárodnej scéne, aká bude účasť nemeckých ozbrojených síl na medzinárodných mierových misiách. Aktuálna situácia naznačuje, že v budúcnosti možno očakávať vnútorný obrat v politike. 
 
Očakávania v priestore nemecky hovoriacich krajín vidí analytik nasledovne; Nemecko musí byť pripravené pracovať na nových zmenách, prijať úlohu spolu-lídra. Otáznym naďalej ostáva integračný vývoj odkiaľ - kam? Ako sa bude Nemecko stavať k regiónu východnej a strednej Európy a či bude možné dosiahnuť vnútropolitický konsenzus, orientovaný najmä hospodársky.
 
Na záver zdôraznil p. Samson, že Nemecko je príliš malé na to, aby dokázalo prevziať vedúcu bezpečnostnú úlohu. V praktickej rovine to znamená, že z Nemecka sa nestane svetový hegemón, ale ostane európskym hegemónom, nie však v bezpečnostnej a obrannej oblasti, ale len v hospodárskej oblasti. Nemecko sa podľa analytika neusiluje o líderstvo.
 
Prednáška bola ukončená diskusiou so študentmi, zameranou perspektívy budúcej vedúcej úlohy Nemecka v Európe, na nemecké ašpirácie o stále členstvo v BR OSN, ako i na význam Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.
 

Comments