KRONIKA‎ > ‎

Richard Sulík - Súčasná EÚ a jej ďalšie smerovanie

uverejnené 9. 11. 2014, 14:12 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 9. 10. 2015, 7:20 ]

Am 15. Oktober 2014 organisierte der DSV Deutscher Stedentenverein an der Fakultät für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen ein Vortrag mit Diskussion mit dem Mitglieder des Nationalrates der Slowakischen Republik und des Europäischen Parlaments Richard Sulík zum Thema Die aktuelle Europäische Union und ihre künftige Ausrichtung.

Der Vortrag wurde in zwei Teile geteilt. In der ersten redete Herr Sulík mit seinem besonderen Still über aktuelles Geschehen in der Europäischen Union, über wichtigsten Eriegnisse wirtschaftlichen und politischen Natur und auch über Herausforderungen, die auf der Union in der Zukunft warten. Herr Sulík kommentiert auch die wichtigste Fragen der Außenpolitik und internationale Beziehungen

Im zweiten Teil, beantwortet Herr Europaabgeordnete Fragen von vorliegenden Studenten. Die Fragen betrafen nicht nur europäische Fragen, sondern auch die politische Entwicklung in der Slowakei, und die aktuellen Probleme in der Welt.

Der Vortrag fand in einem informellen, entspannten Atmosphäre statt. Herr Europaabgeordnete äußerten viele interessante Ideen und Erfahrungen, die Zuschauer fasziniert. Der Vortrag wurde positiv bewertet, nicht nur bei Studenten, sondern auch selbst bei Herr Sulík.


Dňa 15.10. 2014 zorganizoval Spolok nemecky hovoriacich študentov DSV Deutscher Stedentenverein na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov prednášku s poslancom Národnej Rady SR a Európskeho Parlamentu Richardom Sulíkom prednášku a diskusiu na tému Súčasná EÚ a jej ďalšie smerovanie
 
Prednáška bola rozdelená na dve časti. V prvej, nám Pán poslanec priblížil, štýlom sebe vlastným aktuálne dianie v EÚ, najdôležitejšie udalosti ekonomického a politického charakteru a výzvy, ktoré na EÚ čakajú v budúcnosti. Stručne sa vyjadril aj k najdôležitejším témam zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov. 
 
V druhej časti odpovedal na otázky prítomných študentov. Otázky sa netýkali len európskych tém ale aj politickému dianiu na Slovensku, či aktuálnym problémov vo svete.
 
Prednáška prebiehala v neformálnej, uvoľnenej atmosfére. Pán poslanec vyjadril množstvo zaujímavých názorov a skúseností, ktoré auditórium zaujalo. Prednáška bola preto hodnotená pozitívne nielen študentmi ale aj samotným prednášajúcim.


Comments