KRONIKA‎ > ‎

Bundestagswahlen 2013 / Voľby do nemeckého parlamentu 2013

uverejnené 17. 11. 2013, 3:35 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 19. 11. 2013, 9:22 ]

22. septembra 2013 sa v Nemecku konali parlamentné voľby, ktoré sa stali hlavnou témou prednášky bývalého veľvyslanca Nemecka na Slovensku, Dr. Axela Hartmanna. Prednáška sa konala 4. novembra 2013 o 14.30 na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. 

Dr. Hartmann sa venoval viacerým dôležitým ohľadom volieb, medzi iným účasti, ktorá dosiahla 73%, počtu 62 mil. oprávnených voličov, ale najmä v niektorých prípadoch prekvapujúcim výsledkom. 

Najväčšie prekvapenie spočíva vo výsledku vládnucej politickej strany CDU/CSU, ktorá získala viac ako 40%. V týchto voľbách chýbalo strane Angely Merkelovej 5 miest v "Bundestagu", aby mohla CDU/CSU dosiahnuť absolútnu väčšinu a vytvoriť tým jednofarebnú vládu. Naproti tomu liberálna FDP, súčasný koaličný partner CDU/CSU, neprekročila potrebnú hranicu 5% percent pre svoje zvolenie do parlamentu. Z daného dôvodu musí hľadať kancelárka nového koaličného partnera a ako vidieť s najväčšou pravdepodobnosťou sa ním stane opozičná sociálnodemokratická strana, SPD. Tým by vznikla po tretíkrát v histórii Nemecka od druhej svetovej vojny tzv. "Veľká koalícia". 

Na začiatku októbra začali koaličné rokovania, prebiehajúce v 12 pracovných skupinách s cieľom dosiahnuť dohodu a podpísať koaličnú zmluvu. 

Pritom však medzi oboma stranami pretrvávajú otvorené otázky, ktoré musia vyriešiť a dosiahnuť v ich prípade nevyhnutný kompromis. Tieto otázky sa týkajú najmä minimálnej mzdy, nezamestnanosti a európskych otázok v súvislosti s hospodárskou krízou. 

Dr. Hartmann však predpokladá, že kancelárka bude zvolená do Vianoc, čo znamená, že poslanci SPD odsúhlasia koaličnú zmluvu. Nemecko si aj po týchto voľbách zachová stabilné politické, ako aj hospodárske pomery. 

Am 22. September 2013 fanden in der Bundesrepublik die Bundestagswahlen statt. Zu diesem Thema wurde ein Vortrag vom ehemaligen deutschen Botschafter in der Slowakei, Dr. Axel Hartmann, am 4. November 2013 um 14.30 an der Fakultät für Politikwissenschaften und Internationale Beziehungen Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica gehalten. 

Dr. Hartmann widmete sich in seinem Vortrag den wichtigsten Gesichtspunkten der Bundestagswahlen, unter anderem der Teilnahme, die 73% der 62 Millionen Wahlberechtigten war, sowie den in einigen Fällen überraschenden Ergebnissen. 

Die größte Überraschung tritt im Ergebnis der Regierungspartei CDU/CSU auf, die noch nie in den Wahlen über 40% Stimmen gewann. Im September fehlten Angela Merkel etwa 5 Plätze im Bundestag, um die absolute Mehrheit zu erreichen und eine so genannte einfarbige Regierung bilden zu können. Die liberale Partei, FDP, derzeitiger Koalitionspartner der CDU/CSU, überschritt demgegenüber die notwendige Fünf-Prozent-Hürde nicht. Aus diesem Grund muss die Bundeskanzlerin einen neuen Koalitionspartner finden. Wie man sieht, die größte Chance hat die SPD, sozialdemokratische Partei, wodurch eine Große Koalition zum dritten Mal in der deutschen Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg entstehen würde. 

Am Anfang Oktober begann die Sondierungsrunde, innerhalb deren die beiden Parteien CDU und SPD Koalitionsverhandlungen führen. Diese Verhandlungen sind in 12 Arbeitsgruppen durchgeführt, um bis zum Ende November einen Koalitionsvertrag zu unterschreiben. 

Dabei gibt es mehrere offene Fragen, die unter beiden Parteien zu beantworten sind. Insbesondere handelt es sich um den Minderheitslohn, hohe Arbeitslosigkeit, europäische Fragen im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise. 

Dr. Hartmann setzt voraus, dass die Bundeskanzlerin bis zu den Weihnachten gewählt wird, unter der Bedingung, die SPD stimmt den Koalitionsvertrag ab. Deutschland erhält auch nach diesen Wahlen seine stabilen politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse.
 
Comments