KRONIKA‎ > ‎

Diskusia o budúcnosti eurozóny a dopady pre Nemecko, Rakúsko a Slovensko

uverejnené 9. 9. 2013, 4:13 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 15. 9. 2013, 13:37 ]
    
        Tretí deň „nemeckých dní“ 2013 bol venovaný diskusii na tému Budúcnosť Eurozóny a dopady pre Nemecko, Rakúsko a Slovensko. Svojou prítomnosťou nás poctili jeho excelencia, zástupca nemeckého veľvyslanca pán Wiemer a rakúska vyslankyňa Regina Rusz, ale i docent Tito a doktor Lenč z domácej fakulty. Celá diskusia prebiehala v komornej atmosfére v nemeckom jazyku. Marek Kysela, hlavný moderátor diskusie, privítal diskutujúcich krátkym úvodom, načrtol tému diskusie a potom zostra prešiel na otázky. Jeho otázky boli smerované na každú oblasť Európskej únie, tak na prítomnosť ako aj na budúcnosť. Pri prvej otázke, ktorá smerovala na dominantné postavenie Nemecka ale i Rakúska v Európskej únii a nasledovné profitovanie z tejto pozície, sa hostia otvorene vyjadrili k rôznej problematike, ktorú prináša táto pozícia. Jeho excelencia pán Wiemer však podotkol, že dominantnú pozíciu Nemecko neokupuje dlho. Ešte pred 20 rokmi po páde berlínskeho múru a nasledovnom spojení východného a západného Nemecka sa i oni, rovnako ako niektoré súčasne krajiny, zmietali v kríze. „Kranker Mann“ ako Nemecko nazval zástupca veľvyslanca vytiahli z krízy reformy, štrukturálne zmeny, ale hlavne kooperácia Európskej únie. Dôležitá Agenda z 2010 Joschka Fishera postavila Nemecko na nohy. Desaťročný plán rastu platov, zníženia nezamestnanosti bol úspešný. V súčasnosti sa Spolková republika Nemecko pýši 5,5% podielom nezamestnanosti a rastom platov o cca. 30%. Ako podotkol pán zástupca, rovnako aj súčasné zadĺžené krajiny, majú šancu na rast. 

        Na odpoveď pána Wiemera nadviazala jeho excelencia pani Rusz, ktorá zdôraznila, že súčasná kríza je najmä dlhovou krízou a nie krízou eura či Európskej únie a nie je ani prvou a asi ani poslednou krízou. Zadlžené krajiny majú 2 možnosti ako vyjsť z krízy a to prostredníctvom reforiem - zdvihnutím daní a šetrením. Trojpercentnú kvótu, ktorú schválila komisia, je potrebné dosiahnuť aj kvôli možnej nemalej pokute, ktorá by určite zadlženej krajine nepomohla. Ako v závere zhrnula pani vyslankyňa, Slovensko sa zmieta v problémoch najmä v otázke nezamestnanosti no napriek tomu má stále „zdravé“ hospodárstvo. Pán docent Tito sa v tejto otázke veľmi pozitívne postavil za Európsku úniu, ktorá podľa jeho názoru bola najlepším riešením pre malé Slovensko. Vstupom do európskeho spoločenstva získalo Slovensko veľký počet výhod. A práve preto názory euroskeptikov o páde eurozóny nepodporuje. Mladým názorom prispel pán doktor Lenč, ktorý sa domnieva, že Nemecko je veľký vzor pre menšie krajiny, aj vďaka zvládnutiu skoršej krízy. Podotkol však, že podľa neho nemeckí a rakúski občania nie veľmi pozitívne pristupujú k zodpovednosti, za ktorú sa Nemecko a Rakúsko stavia. Ale mali by vedieť, že sa jedná o záchranu celej Európskej únie, nie len zadlžených štátov. 

V nasledujúcej otázke Marek Kysela predostrel problematiku dnešných dní a tým sú zadlžené európske štáty. Na túto otázku diskutujúci odpovedali rozlične. Pán Wiemer sa zamyslel nad tým, ktoré krajiny sú vlastne európske. Pretože Nemecko značne pomáha aj mimo európskym krajinám, ako napr. Turecku. Na tému Turecka sa vyjadril len stroho a to tým, že dlhodobé uchádzanie sa o členstvo v EU Turecku nijako nepomohlo splniť kritéria vstupu, práve naopak názory o pozitívach sa vzďaľujú. Nato pani vyslankyňa Rusz kladne ohodnotila pozitívne nálady Slovákov pri téme EU a myslí si, že práve na tom by Slovensko malo ďalej stavať. Pán doktor Lenč sa veľmi stručne a výstižne vyjadril, že v tejto súvislosti je najmä otázne, či Turecko naozaj chce vstúpiť. A preto sa treba aj zamyslieť, kde sú vlastne hranice tolerancie.

Pozvaní hostia radi zodpovedali otázku diváčky Radky Ličkovej, ktorá vyjadrila pochybnosti, či zdvihnutie daní nebude pre Slovensko zlomové a či to nebude mať za následok úbytok investorov z Nemecka či Rakúska. Odpoveď pána zástupcu nemeckého veľvyslanca bol milý príklad nemeckých podnikateľov, ktorých zlákal ukrajinský trh, na ktorom sa zdržali iba rok a vrátili sa späť, čím boli pochybnosti vyvrátené.

Celá diskusia sa niesla v uvoľnenej atmosfére. Bodkou za diskusiou bolo posedenie pri káve a čaji s pozvanými hosťami.

DT 2013 Diskussion

Während des dritten Tages der Deutschland Tage 2013 hat die Diskussion über die Zukunft der Eurozone und ihre Folgen für Deutschland, Österreich und die Slowakei stattgefunden. Nicht nur seine Exzellenz, der Stellvertreter des deutschen Botschafters Herr Wiemer und die österreichische Gesandte Frau Regina Rusz, sondern auch Dozent Ľudovít Tito und Doktor Marek Lenč haben an der Diskussion teilgenommen. Die Debatte wurde auf Deutsch und in sehr angenehmer Atmosphäre durchgeführt. Der Moderator Marek Kysela hat die Gäste begrüßt, nachdem folgte die kurze Einführung in das Thema. Die Fragen betrafen mehrere Bereiche der europäischen Politik, die Gegenwart und auch die Zukunft der EU. Zuerst haben sich die Gäste zur Problematik der dominanten Position Deutschlands und die Folge dieser Situation geäußert. S.E. Wiemer hat bemerkt, dass sich Deutschland nicht für lange Zeit in dieser Situation befindet und nach dem Fall der Berliner Mauer vor 20 Jahren und der Wiedervereinigung Deutschlands war die Wirtschaft des Landes in einer tiefen Krise. Dem sogenannten „Kranken Mann” haben aus der Krise die Reformen, die strukturellen Änderungen aber vor allem die Kooperation im Rahmen der EU geholfen. Sehr wichtige Agenda aus dem Jahr 2010, die bei Joschka Fischer formiert wurde, hat die Wirtschaft des Landes saniert. Dieser Plan des Gehaltswachstums und Verringerung der Arbeitslosigkeit war erfolgreich. Heutzutage ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland nur 5,5% und die Gehälter wachsen um 30% und auch die Länder mit den Schulden haben in der Zukunft die Chancen für das Wachstum.

I.E. Rusz hat betont, dass diese Krise vor allem die Schuldenkrise ist und nicht die Krise des Euro oder der EU und nicht die erste oder die letzte Krise ist. Die Länder mit Schulden sollen die Reformen durchführen, die Steuern erheben und das Geld sparen, wenn sie die 3% Hürde nicht überschritten wollen. Frau Gesandte hat auch gesagt, dass die Slowakei zwar Probleme mit der Arbeitslosigkeit hat, aber die Wirtschaft ist noch ziemlich gesund. Dozent Tito hat sich geäußert, dass Eintritt der Slowakei in der EU die beste Lösung für kleines Land war, wodurch wir mehrere Vorteile erhielten haben. Deshalb unterstützt er keine Meinungen der Euroskeptiker über den Zerfall der Eurozone. Herr Lenč hat betont, dass Deutschland als Vorbild für die kleineren Ländern dient, welche die gegenwärtige Krise bewältigen wollen. Andererseits hat er die Verantwortlichkeit der deutschen und österreichischen Bürger in Frage gestellt, die bewusst werden sollten, dass es um die Rettung der ganzen EU und nicht nur um die verschuldeten Staaten geht.

Danach wurde die Problematik der verschuldeten Staaten diskutiert und Herr Wiemer betonte die Frage, welche Staaten die europäischen sind, weil Deutschland mit finanziellen Mitteln auch die Türkei unterstützt. Seiner Meinung nach, obwohl sich die Türkei um die Mitgliedschaft in der EU für lange Zeit bemüht, hat das Land die Kriterien noch nicht erfüllt. Herr Lenč hat die Frage gestellt, ob die Türkei wirklich eintreten will. Dann hat S.E. Rusz die positiven Meinungen der slowakischen Bevölkerung gelobt. 

Nach der Diskussion haben die Gäste mehrere Fragen des Publikums beantwortet. Eine der Fragen betraf die Erhöhung der Steuern in der Slowakei und die möglichen Folgen dieser Entscheidung zum Beispiel die Verringerung der Investitionen aus Deutschland und Österreich. Deutscher Studentenverein
Comments