KRONIKA‎ > ‎

Prednáška s prof. Jurajom Banským na tému "Nemecké podnikateľské aktivity na Slovensku"

uverejnené 16. 5. 2016, 6:45 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 16. 5. 2016, 6:47 ]

Dňa 14. apríla 2016 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci predmetov Aktuálne otázky a Local studies uskutočnila prednáška na tému: „Nemecké podnikateľské aktivity na Slovensku“. Naším hosťom bol  Prof. Ing. Juraj Banský, CSc., honorárny konzul Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku.

Prednáška bola rozdelená do dvoch častí. V prvej časti bola študentom priblížená ekonomická situácia v Nemecku a jeho daňový systém. Pán Banský spomenul aj zaujímavosti krajiny a dotkol sa témy školského systému.

V druhej časti bol študentom daný priestor na otázky. Prítomných študentov zaujímal osobný názor p. Banského na tému migrácie, volebného výsledku tzv. „čiernej nedele pre Merkelovú“ a taktiež otázka holandského referenda.


                                  


Am 14. April 2016 hat sich eine Veranstaltung der Fakultät für Politikwissenschaften und Internationale Beziehungen der Matej-Bel-Universität im Rahmen des Kurses Aktuelle Themen und Local Studies hielt zum Thema: "Deutsche Geschäftsaktivitäten in der Slowakei" stattgefunden. Unser Gast war Prof. Ing. Juraj Mining, PhD., Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in der Slowakei.

Der Vortrag wurde in zwei Teile geteilt. Der erste Teil war eine Vorlesung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland und seines Steuersystems. Herr Mining redete von den Attraktionen des Landes und berührte das Thema Bildung.

Der zweite Teil war ein Raum für Fragen von den Studenten. Die vertretenen Studenten interessierten sich für persönliche Meinung von Herr Mining auf Migration, aktuelle Wahlergebnisse bei Landeswahlen und auch für das Thema des niederländischen Referendums.


Comments