KRONIKA‎ > ‎

Prednáška "Nemecko - strategický partner SR v Európe"

uverejnené 8. 9. 2013, 11:34 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 9. 10. 2015, 7:50 ]

        26. marca 2012 sa uskutočnila na FPVaMV prednáška súčasného veľvyslanca Slovenskej republiky v Írsku a bývalého riaditeľa Odboru pre zahraničné vzťahy a agendu EÚ v NR SR, J.E. Dušana Matulaya na tému  "Nemecko - strategický partner SR v Európe", v rámci ktorej sa náš hosť venoval predovšetkým ekonomickej dimenzii slovensko-nemeckých vzťahov.        Am 26. März 2012 fand der Vortrag vom gegenwärtigen Botschafter der Slowakischen Republik in Irland und vom ehemaligen Direktor der Abteilung für ausländische Beziehungen und EU-Agenda im Nationalen Rat der SR, S.E. Dušan Matulay zum Thema „Deutschland – strategischer Partner der Slowakei in Europa“ statt, im Rahmen welches sich unser Gast vor allem ökonomischer Dimension von slowakisch-deutschen Beziehungen  widmete. 


Comments