KRONIKA‎ > ‎

Nemecký večer

uverejnené 30. 12. 2015, 6:56 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 30. 12. 2015, 7:18 ]

Dňa 23. novembra 2015 sa na pôde fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov uskutočnil nemecký večer, ktorý zahájil podujatie , v rámci spolku DSV, Dni nemecky hovoriacich krajín.

Na začiatok riaditeľka spolku DSV otvorila túto udalosť príhovorom, ďalej nasledovala prezentácia o Spolkovej republike Nemecka so základnými informáciami ale aj so zaujímavosťami. Druhá prezentácia bola o Erasme v Erfurte a o zaujímavostiach zo študentského života v Nemecku. Nakoniec sa prezentovania ujali takisto aj študenti z Nemecka, ktorí sú v tomto akademickom roku na Erasme v Banskej Bystrici. V ich prezentácii sme mohli vidieť, kde študujú, kde žijú a priučiť sa niečo nové o mestách, z ktorých pochádzajú. Po prezentáciách sa mohli hostia ponúknuť jedlom, ktoré je typické pre Nemecko. Celý večer v pozadí hrala nemecká hudba, zazneli nové songy ale takisto aj šlágre. Tento večer bol veľmi príjemným podujatím.

                       

Am 23. November 2015 hat an der Fakultät für Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen ein „Deutscher Abend“ stattgefunden. Dieser Abend hat die vom Deutschen Studentenverein (DSV) organisiert Veranstaltung  „ Tage der deutschsprächigen Länder“ eröffnet.

Die Veranstaltung wurde mit einer Rede der Präsidentin des Vereins eröffnet, danach folgte eine Präsentation über die Bundesrepublik Deutschland mit Grundinformationen und auch mit Merkwürdigkeiten. Der zweite Vortrag war über einen Erasmusaufenthalt in Erfurt, sowie auch über die Besonderheiten des Studentenlebens in Deutschland. Schließlich bekamen Studenten aus Deutschland das Wort, die in diesem akademischen Jahr im Rahmen des Erasmus-Programms in Banska Bystrica studieren. In ihrer Präsentation konnten die Gäste sehen, wo die Studenten in Deutschland studieren und wo sie leben. Die Gäste konnten etwas Neues über die Städte, wo die Studenten leben,  dazulernen. Nach den Präsentationen hatten die Gäste die Möglichkeit typisch deutsches Essen zu probieren. Während des ganzen Abends hat im Hintergrund deutsche Musik gespielt - nicht nur moderne Lieder, sondern auch Schlager. Dieser Abend war eine sehr angenehme Veranstaltung.Comments