KRONIKA‎ > ‎

Kríza demokracie či demokracie v kríze?

uverejnené 12. 4. 2014, 12:49 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 9. 10. 2015, 7:36 ]

Am 3. 4. 2014 organisierte der DSV in Zusammenarbeit mit Die Fakultät von Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen eine Vorlesung auf das Thema „Die Krise der Demokratie, oder Demokratie in Krise?“, die in slowakischer Sprache stattfand. Die Einladung war von Prof. Iveta Radičová, die vorige Verteidigungsministerin und auch die vorige Ministerpräsidentin der Slowakei angenommen. Heutzutage wirkt sie in dem akademischen Bereich und gibt Vorlesungen an verschiedenen Universitäten.

Frau Radičová sprach bei ihrer Vorlesung ausschließlich über europäische Länder. Am Anfang beschrieb sie die Hauptprobleme und verschiedene Zustände von europäischen Regionen, sowie die Differenzen zwischen den neuen und alten EU-Mitgliedstaaten. Nächstens besprach sie die Ursachen und Konsequenzen der immer dauernden ökonomischen Krise und auch die Haupthindernisse in ihrer effektiven Lösung. So kam sie zum Hauptthema der Vorlesung – die Krise der Demokratie – welche sie als die Folge von den erwähnten Problemen bezeichnete. Sie erklärte die Äußerungen des Demokratiedefizits und entwarf mögliche Lösungen. Dabei betonte sie das Bedürfnis von Kontrolle der Demokratie bei uns in der Slowakei.

Am Ende der Vorlesung hatten Studenten Raum für ihre Fragen. Sie interessierten sich für die Meinungen von Frau Radičová über die Ergebnisse von Präsidentenwahl der Slowakei, das häufige Wechseln der Politiker in slowakischer Politik und die Situation in der Ukraine und auf der Krim.

Dňa 3. 4. 2014 zorganizoval Spolok nemecky hovoriacich študentov v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov prednášku na tému „Kríza demokracie, či demokracia v kríze?“, ktorá sa konala v slovenskom jazyku. Pozvanie prijala pani profesorka Iveta Radičová, bývalá ministerka obrany ako aj bývalá predsedníčka vlády Slovenskej republiky, ktorá v súčasnosti pôsobí na akademickej pôde a prednáša na rôznych univerzitách.

Pani profesorka na začiatku prednášky regionálne vymedzila svoju tému na oblasť Európy a Európskej únie. Na úvod venovala svoju pozornosť najmä vymedzeniu problémov a rozdielov medzi európskymi regiónmi, ako aj medzi staršími a novými členskými štátmi Európskej únie. Ďalej načrtla dôvody a dôsledky pretrvávajúcej ekonomickej krízy, ako aj hlavné prekážky v jej efektívnom riešení. Z týchto okruhov následne prešla na samotnú tému krízy demokracie, ktorá je ich následkom. Tu vysvetlila prejavy deficitu demokracie a zároveň načrtla ako by sa voči nemu malo postupovať. Zdôraznila pritom potrebu diagnostikovania a kontroly stavu demokracie u nás v Slovenskej republike.

Na záver bol daný študentom priestor na otázky. Zaujímal ich názor prednášajúcej na výsledky prezidentských volieb, striedanie politikov na slovenskej politickej scéne, ako aj na súčasnú situáciu na Ukrajine a Kryme.

 

 

Comments