KRONIKA‎ > ‎

Diskusné popoludnie s Jozefom Banášom

uverejnené 12. 4. 2014, 13:38 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 14. 4. 2014, 14:01 ]

Im Rahmen interessanter Vorträge und Diskussionen bereitete DSV am 26. März 2014 eine Diskussionsnachmittag mit dem slowakischen meistverkauften Schriftsteller, dem ehemaligen Politiker und Diplomat Jozef Banáš.

Anwesende Studenten hatten die Möglichkeit nicht nur die Literaturwerke dieses bekannten Autors besser kennenzulernen, sondern auch öffentlich mit Herr Banáš über seine Erfahrungen mit dem slowakische diplomatischen Dienst und der slowakischen Politik zu diskutieren. Der Autor gleichzeitig wies auf mehrere interessante Ideen in seinen Büchern sowie auf die Inspirationen beim Verfassen seiner Bücher hin.


V rámci série zaujímavých a podnetných prednášok a diskusií pripravil DSV 26. marca 2014 diskusné popoludnie s aktuálne najpredávanejším slovenským spisovateľom, bývalým politikom a diplomatom Jozefom Banášom. 

Prítomní študenti mali možnosť oboznámiť sa nielen s literárnou tvorbou tohto významného slovenského spisovateľa, ale aj otvorene diskutovať o jeho skúsenostiach s fungovaním slovenskej diplomatickej služby a vnútornej politiky. Autor zároveň poukázal na niekoľko zaujímavých myšlienok v svojich knihách, ako aj na inšpirácie pri písaní.
  

Comments