KRONIKA‎ > ‎

Diskusia na tému "Willkommenskultur: Was ist das? " s p. Edelingom

uverejnené 30. 12. 2015, 7:31 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 30. 12. 2015, 7:34 ]

Dňa 25. novembra 2015 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci podujatia „Dni nemecky hovoriacich krajín 2015/2016“ (Tage der deutschsprachigen Länder 2015/2016) uskutočnila prednáška p. Thomasa Edelinga, M.A., PhD., DAAD lektora na tému „Willkommenskultur: Was ist das?“.

P
rednáška bola rozdelená do dvoch častí. Začala sa vysvetlením pojmu Willkommenskultur. Následne boli prítomným študentom priblížené politické, spoločenské a filozofické aspekty uvedeného termínu s dôrazom na prebiehajúcu utečeneckú krízu. V závere prvej časti bol načrtnutý aj krátky pohľad do budúcnosti. 

V
 druhej časti bol študentom daný priestor na otázky. Prítomných študentov zaujímal osobný názor p. Edelinga na utečeneckú krízu, na jej riešenie alebo na to, aké sú nálady medzi Nemcami v spoločnosti, či sú skôr pozitívne naladení voči migrantom alebo negatívne.


Am 25. November 2015 hat an der Fakultät für Politikwissenschaften und Internationale Beziehungen, Matej-Bel-Universität Banská Bystrica, im Rahmen der Veranstaltung "Tage der deutschsprachigen Länder 2015/2016" (Dni nemecky hovoriacich krajín 2015/2016) eine Vorlesung von Herr Thomas Edeling, MA, PhD, DAAD-Lektor, stattgefunden.  Das Leitmotiv des Vortrags war "Willkommenskultur: Was ist das?"
Der Vortrag wurde in zwei Teile geteilt. Zuerst wurden den Studenten die Hauptbegriffe der Willkommenskultur erklärt. Anschließend wurden den vertretenden Studenten engere politische, soziale und philosophische Aspekte der Willkommenskultur mit Schwerpunkt auf die momentane Flüchtlingskrise erklärt. Der erste Teil des Vortrags wurde mit einem kurzen Blick in die Zukunft beendet.
Der zweite Teil der Vorlesung war mit Diskussion und Fragen der Beteiligten angereichert. Die Studenten haben sich vor allem für die persönliche Meinung von Herr Edeling in Bezug auf die Flüchtlingskrise interessiert, bzw. seine Meinung, wie es man am besten überwinden könnte, und wie die Stimmung unter den Deutschen aussieht, ob sie eine eher positive oder mehr negative Einstellung gegenüber Migranten haben.

Comments