KRONIKA‎ > ‎

Budúcnosť Európskej Únie

uverejnené 7. 10. 2014, 13:09 používateľom Deutscher Studentenverein DSVerein   [ aktualizované 9. 10. 2015, 7:28 ]
Am 26. März 2014 organisierte Deutscher Studentenverein DSV an der Fakultät der politischen Wissenschaft und internationale Beziehungen eine Debatte über das Thema: Zukunft der Europäischen Union

Als Gast dieser Debatte war ein Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in der Slowakei - Dušan ChrenekDie anwesenden Studenten konnten sich während der Debatte mit der Meinung und mit der Analyse der 10 jährigen Mitgliedschaft der Slowakei in der Europäischen Union befreunden. Es wurden auch die konkreten Vorteilen erwähnt, die mit unserer Mitgliedschaft in der Europäischen Union verbunden sind. Herr Chrenek sprach konkret über die Ausnutzung der Studentenmobilität im Rahmen des Projekts ERASMUS. 

Die Einleitung der Debatte beschäftigte sich kurz mit der historischen Entwicklung und mit der Beschreibung der EU und ihren Organen und ihrer Institutionen. Am Ende der Vorlesung sprach unserer Gast über die mögliche Zukunft der EU. Dabei äußerte er sich für die nähere Zusammenarbeit allen 28- EU Mitgliedslander. Nach der Vorlesung folgte eine Diskussion mit den Studenten.


Dňa 26. marca 2014 zorganizoval Spolok nemecky hovoriacich študentov DSV Deutscher Studentenverein na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov besedu na tému: Budúcnosť Európskej únie

Hosťom tejto besedy bol vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej Republike - Dušan Chrenek. Prítomní študenti mali počas prednášky spojenej s diskusiou oboznámiť sa s názormi predstaviteľa Európskej komisie v SR, s jeho analýzou 10 ročného pôsobenia našej krajiny v rámci Európskej únie, ako aj s výhodami, ktoré nám členstvo v EÚ prináša. Pán Chrenek hovoril konkrétne o možnostiach využitia študentských mobilít v rámci projektu ERASMUS. 

Úvod svojej prednášky venoval náš hosť stručnému historickému vývoju EÚ, pričom v ňom opísal formovanie orgánov a inštitúcií EÚ. Záver prednášky bol venovaný jej budúcnosti a ďalšiemu možnému vývoju. Dušan Chrenek sa v ňom vyslovil sa užšiu spoluprácu štátov európskej 28-ky, zdôraznil pritom, že len hlbšia spolupráca v rámci krajín EÚ môže viesť k zvyšovaniu hospodárskej prosperity aj v členských krajinách, ktoré nie sú tak ekonomicky výkonné. Po prednáške nasledovala diskusia so študentmi.

Comments