DEUTCHLAND TAGE

    Podujatie Deutschland Tage/Dni Nemecka vzniklo ako platforma pre oživenie záujmu o aktuálne dianie v nemecky hovoriacich krajinách a nemecký jazyk vo všeobecnosti medzi študentmi Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov a iných fakúlt v rámci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zároveň je prostriedkom pre nadväzovanie kontaktov a aktívnej spolupráce s diplomatickými zastupiteľstvami nemecky hovoriacich krajín na Slovensku, ako aj s expertmi zo štátnej správy a mimovládneho sektora. 
     Spolok nemecky hovoriacich študentov DSV organizuje toto podujatie pravidelne od roku 2011, čím poskytuje študentom a všetkým záujemcom o nemecky hovoriace krajiny možnosť oboznámiť sa s vnútropolitickou situáciou v spomínaných štátoch ako aj s aktuálnym vývojom na medzinárodnej scéne, dozvedieť sa viac o formovaní vzájomných vzťahov medzi nemecky hovoriacimi krajinami a Slovenskou republikou.  
     V neposlednom rade sa tradičnou súčasťou Dní Nemecka stali neformálne debaty študentov na rôzne vopred zvolené témy buď v slovenskom alebo nemeckom jazyku, ktoré prispievajú k rozvoju jazykových znalostí, schopností komunikácie, argumentácie a analytického myslenia.